مقالات متریال شناسی

آموزش متریال شناسی با رویکرد معماری داخلی (مقدماتی)، معرفی کلی انواع پوشش‌ ها، انواع متریال آکوستیک، سرامیک پرسلان و نصب آن، گچ‌ کاری در فضاهای داخلی را شامل می شود.

تعداد مقالات

تا اکنون 3
مقالات مربط با

موضوع متریال شناسی